Regulamin

Regulamin korzystania z domków

Poniższy regulamin przedstawia warunki korzystania z domków DeLux:

 1. Do korzystania z domku uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Wynajmujący domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00.
 3. Najmujący domek ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić właścicielowi domku bezpośrednio przy zakwaterowaniu w domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było bez uszkodzeń.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest:
  1. palenie papierosów w domku
  2. palenie świeczek w domku
 6. Wykupiony pobyt w domku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Najmującego.
 7. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 8. Cisza nocna obowiązuje do 22:00 do 6:00.
 9. Nie akceptujemy pobytu zwierząt.
 10. Dla każdego domku jest przewidziane jedno miejsce parkingowe (każdy dodatkowy samochód płatny 25 zł./dobę).
 11. Obowiązuje zakaz smażenia ryb w domku. Jest do tego specjalnie wyznaczone miejsce na polu kempingowym.

powrót